Dyrektor – mgr Magdalena Pietrula

  •  nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:

  • nauczyciel kontraktowy: 6 osób
  • nauczyciel języka angielskiego
  • katecheta

Personel administracyjno-obsługowy:

  •  szef kuchni: 1 etat
  •  pomoc kuchenna: 2 etaty
  •  intendent: 1 etat
  •  woźna oddziałowa: 4 etaty
  •  pomoc nauczyciela: 1 etat
  •  pomoc administracyjna: 0,5 etatu
Skip to content