PoMOC za grosze

Zapraszamy całą społeczność przedszkolną do udziału w akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, której celem jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce, w tym roku szkolnym potrwa od 01.11.2022 – do 28.02.2023r.

Specjalnie oznaczoną puszkę można spotkać w przedszkolnej szatni.

Skip to content