Informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola od 1.09.2023r.

21 czerwca 2023 godz. 17:00 – spotkanie dyrektora, wychowawców nowej grupy z rodzicami dzieci nowo przyjętych (bez dziecka).

31 sierpnia 2023 r. godz. od 10:00 do 12:00 – zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola (dziecko z jednym rodzicem).

Skip to content