Stefek Burczymucha

Pszczółki do przeczytania wiersza pt. ” Stefek Burczymucha” zaprosiły ciocię Dorotkę.
Serdecznie dziękujemy cioci Dorotce za przeczytanie i omówienie wiersza😊

Skip to content